NOFOD-konferansen 2017

Nordisk forum for danseforskning (NOFOD) arrangerer konferansen

Dance and Democracy ved Universitetet i Gøteborg, 14.-17.juni 2017.

 

Les mer her:

http://www.nofod.org/conferences/upcoming-conference/

 

Seminar om dans i skolen

Halvdagsseminaret «Ulike innfallsvinkler til dans i skolen» ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 5.januar 2017, med nesten 50 deltakere.

Vi skal revidere handlingsplan og visjon og ønsket å gjøre dette i dialog med fagmiljøene.

Gjennom interessante innlegg og spennende diskusjoner har vi fått mange nyttige innspill til vårt videre arbeid.

 

 

 

Kroppsøvingskonferansen 2017

Påmelding åpner snart og frist for å sende inn abstrakt til programmet er 1.februar 2017.

Les mer her:

http://www.nih.no/studere-pa-nih/oversikt-vare-kurs/kroppsovingskonferansen-20172/

 

DiS deltar på konferansen Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder!

Paraplyene SEF og FKS skal samlokaliseres i Seilduken i Oslo våren 2017. DiS er en av seks organisasjoner som inngår i dette samarbeidet. Det er Kunnskapsdepartementet som ønsker at organisasjonene som jobber for kunstfagene i skolen bant annet skal få en tydeligere rolle inn mot nye Kulturtanken og deres DKS-ansvar. Den nye samlokaliseringen skal presenteres på konferansen Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder! som arrangeres av Musikk i Skolen og Norsk Kulturskoleråd Øst i Kristiansand 28.-29.september.

Bli medlem nå og betal halv kontingent for 2016!

Som medlem i Dans i Skolen støtter du det faglige og fagpolitiske arbeidet som gjøres for å styrke dans som fag i alle skoleslag, inkludert DKS.

Les mer om medlemsfordeler her

For innmelding send e-post til dis@dansiskolen.no

Kampanje

 

 

 

 

 

 

Dans i Skolen i samarbeid med Najonalballetten UNG inviterer til åpent foredrag under Dansens Dager!

Åpent foredrag med doktorgradsstipendiat Heidi Haraldsen om hennes prosjekt «Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett», etterfulgt av samtale mellom Heidi og dekan ved Balletthøgskolen Suzanne Bjørneboe.

Sted: Formidlingssenteret, DNO & B

Tid: 29.april 2016 kl.1430-16

I forkant inviteres det til åpen prøve med Nasjonalballetten UNG kl.13-14.

Gratis adgang!

Vel møtt!

Landsmøtet 2016

Velkommen til landsmøtet 2016:
4.mai kl.1630-19 i Schous Kulturkvartal bygg J, 6.etg.
For å få tilsendt sakspapirer send påmelding til dis@dansiskolen.no
Vel møtt!

Dansens Dager 2016

Vi er i gang med å planlegge arrangement under årets Dansens Dager. Mer informasjon kommer.
Vi vil samtidig oppfordre store og små til å ta i bruk Dansens Dager dansen på egen skole o.l.
Se mer info her:
http://danseinfo.no/dansens-dager/dd-dansen/2662-dansens-dager-dansen-2016

Luvigsenutvalget

Ludvigsenutvalget

Fremtidens skole

I juni 2013 ble Ludvigsenutvalget nedsatt for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.

Dans i Skolen var til stede under lanseringen av Ludvigsen sin rapport «Fremtidens Skole».
Dette er et arbeid vi har fulgt spent med på. De praktisk-estetiske fagene får i rapporten en viktig rolle i fremtidens skole:

Ludvigsenutvalget har gruppert fire fagområder, hvorav én av de er de praktiske og estetiske fag. Utvalget mente i sin delutredning at fornyelsen av disse fagene måtte være å enes om hvordan de samlet skal ta ansvar for de fire kompetanseområdene.

«Målet med fagutviklingen må være styrkede praktiske og estetiske fag i grunnopplæringen som er relevante i et perspektiv på 20 – 30 år. …Et oppdrag om å redusere og forenkle, fokusere og tydeliggjøre vil stille krav til fagmiljøene om å prioritere. » (NOU 2015:8 s.53)

Utvalget anbefaler blant annet økt fokus på kreativitet, innovasjon, evne til å skape og konstaterer hvor viktig det er for elevens sosiale kompetanse å møte det mangfoldige kunst og kulturlivet en stadig mer globalisert verden representerer.

Som et underlag som gruppen Erstad m.fl.har levert til hovedutredningen er EU/KeyCoNet sitt sentrale rammeverk som tar for seg viktigheten av å uttrykke seg kreativt gjennom kulturelle uttrykk, forstå kulturarv og kulturarbeid, og både kunne verdsette kunst og uttrykke seg kunstnerisk:

«Skills relate to both appreciation and expression: the appreciation and enjoyment of works of art and performances as well as self-expression through a variety of media using one’s innate capacities.»

Se hovedutredningen her: NOU 2015 : 8

Under pressekonferansen berømmet Statsråd Torbjørn Røe Isaksen utvalget for å ha hatt en åpent prosess underveis i arbeidet, bl.a. gjennom en åpen blogg med mulighet for å komme med innspill underveis.

Medlemssurvey 2015

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

WordPress Themes