DiS har fått midler til kulturtilbud skoleåret 2012/13!

For å bidra til at flere elever skal få et mangfoldig kulturtilbud har Utdanningsdirektoratet lyst ut midler til kommuner, organisasjoner og institusjoner for å utvikle kulturtilbud eller kulturskoletilbud for barn og unge. Søknadsfristen var 30. mars 2012. Dans i Skolen har blitt tildelt midler til prosjektet Dans i Skolen – dans som kulturell møteplass og prosjektet innebærer at utvalgte skoler våren 2013 vil få en heldags workshop som tar utgangspunkt i kompetansemål som «danse enkle danser fra ulike kulturer», «danse danser fra norsk kulturtradisjon og andre kulturer», «skape dans» og «delta i fremføring med dans». Vi er svært glad for tilskuddet og gleder oss til å sette igang med prosjektet!

WordPress Themes