Observatører søkes!

Dans i Skolen skal gjennomføre prosjektet Dans som kulturell møteplass i Oslo-skoler vinter/vår 2013.
Prosjektet er støttet av midler fra Kulturløftet II.
Vi søker 1-2 personer som kan følge gjennomføringen som observatør og bidra til å samle data for dokumentasjon og videre arbeid.
Da prosjektet omhandler barn, dans og undervisning/skole er det en fordel om kandidatene har bakgrunn innen pedagogikk og/eller dans, gjerne student!
Interesserte kan ta kontakt med Dans i Skolen på dis@dansiskolen.no eller 48 18 24 39 for mer informasjon.

Støtte til Nordic Journal fra Norsk Forskningsråd

DiS har fått støtte fra Norsk Forskningsråd til utgivelser av Nordic Journal of Dance i 2013!

Fra 2013 jobber vi mot to utgivelser årlig og faste frister for innsendelse av tekster. Fristene vil være 1.mars og 1.september.

Ta kontakt med oss for mer info. Eller se www.nordicjournalofdance.com

Høringsuttalelse om PPU og lærerutdanning

Dans i Skolens høringsuttalelse kan leses her

WordPress Themes