Kroppsøvingskonferanse arrangeres for 2.gang

Kroppsøvingskonferansen Kroppsøvingsfaget i bevegelse arrangeres for andre gang på NIH 13.-14.juni 2013.

Frist for innsendelse av abstract til konferansebidrag er 1.februar!

Dans i Skolen håper at dansens plass i kroppsøvingsfaget også i år speiles i konferanseprogrammet.

Les mer om konferansen, påmelding og frister her

Doktorgradsdisputas på dans

Dansekunstner Hilde Rustad disputerer torsdag 24.januar på Norges Idrettshøyskole!

Hilde Rustad er danser og har arbeidet som utøvende improvisasjonsdanser og pedagog i 20 år. Gjennom doktorgradsarbeidet på NIH har hun tatt utgangspunkt i sin praktiske danseerfaring og utforsket og utfordret eget praksisfelt. Resultatet er blitt ny teori om improvisasjon i dans. (kilde www.nih.no)

Les mer her:

http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/dans-etter-egen-pipe/

WordPress Themes