DiS og Den Mangfaldige Scena inviterer til Danserisk samtale under Dansens Dager

Med utgangspunkt i to prosjekter som nylig  er gjennomført i Oslo-skolen, inviterer vi til en åpen samtale om dans som fag i skolen. Vi ønsker å løfte frem erfaringer, utfordringer og muligheter og håper at så mange som mulig vil komme på arrangementet og delta i samtalen. Det vil bli lett servering av kaffe/te og kjeks.

Arrangementet finner sted i Dans i Skolens lokaler på Schous kulturstasjon, bygg J, 6.etg.

Søndag 28.april kl 13-14.30.

For mer info: dis@dansiskolen.no eller 48182439.

Gratis adgang!

DiS inviterer til Landsmøte 6.mai 2013!

Dans i Skolens Landsmøte finner sted i våre lokaler på Schous kulturstasjon mandag 6.mai kl 17.30-20. Møtet etterfølges av middag ute for de som ønsker det.

Frist for påmelding og eventuell innmelding av saker: 21.april 2013.

Velkommen!

WordPress Themes