Scenekunst, pedagogikk og deltakelse

Dans i skolen deltar på seminaret arrangert av Landing, som finner sted på Soria Laboratoria på Torshov torsdag 30. og fredag 31.mai.

For mer informasjon om seminaret se:

http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/seminars/?aid=3347

Medlem i Dans i Skolen?

Visste du at som medlem i Dans i Skolen kan du få scenekort, Nordic Journal of Dance, rabatter på kurs og mye mer for bare kr 400 per år?

Se mer under fanen Medlem.

Besøk fra KKS

Dans i Skolen og Landslaget Drama i Skolen fikk 23.mai besøk av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). Senteret, som er underlangt Utdanningsdirektoratet, holder til vanlig til i Bodø og er tilknyttet Universitetet i Nordland. Formålet med møtet var å bli bedre kjent med hverandres virksomhet, tydeliggjøre rollefordeling og undersøke hvordan vi kan samarbeide i ulike sammenhenger fremover. Senteret har som mandat å bidra til at politikken innen kunst- og kulturfag blir iverksatt og gjennomført, uten selv å ta en fagpolitisk rolle. I dette arbeidet er det naturlig å både rådføre seg med samt videreformidle interesseorganisasjonenes tiltak og aktivitet innen de ulike fagområdene som senteret skal dekke.

Vi syns det var svært hyggelig å få besøk av senteret og ser frem til videre samarbeid!

For mer informasjon om KKS se: http://www.kunstkultursenteret.no/

WordPress Themes