Innsendingsfrist for neste utgave av Nordic Journal of Dance

Nordic Journal of Dance – practice – education – research
Deadline for neste utgave er: 1. mars 2015 for Volume 6 (1) 2015.

Vi tar i mot både praksisorienterte artikler og forskningsartikler, som blir fagfellevurdert.

Har du interesse for akademisk skriving om dans? Har du lyst til å dele dine praktiske erfaringer av din dansepraksis i en akademisk form?

Tiddskriftet etterstreber å holde en god vitenskapelig standard, og de formelle kravene som må overholdes er å finne i nettutgaven. ( finn lenke under fanevalget «tidsskrift»)

Ønsker din institusjon å annonsere i neste utgave ?
Send oss mail på dis@dansiskolen for prisoversikt.

Deadline for annonser i 2015: 1.april og 1.oktober. Kontakt oss for pris.

Meld deg på nyhetsbrevet

Vi har lansert nytt design på vårt nyhetsbrev for alle som er interesserte i oppdateringer fra DiS

WordPress Themes