Medlemssurvey 2015

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Dans i fremtidens skole?

Dans i Skolen og Danseinformasjonen inviterer til Danserisk Samtale


”Dans i Fremtidens Skole ?”

Sted: Dansens Hus, torsdag 12.mars 2015 kl 17-18:30

Vi har invitert forskere og formidlere av dansefaget til en diskusjon om dagens status og situasjon for dans i grunnskolen. Hvordan bør det undervises i dans i grunnskolen?

I disse dager forbereder Ludvigsenutvalget sine anbefalinger om fremtidens skole. Sentrale fagovergripende kompetanser er blant annet; selvregulert læring, elevers emosjonelle utvikling, dybdelæring og kreativitet i å utforske og skape, som er svært relevante tema i fagfeltet dans.

Vi inviterer til en dansefaglig samtale om dans i grunnskolen som berører undervisning i dans, elevers erfaringer med å danse, såvel som aktuelle utdannings- og kulturpolitiske temaer.

Gratis adgang, åpent for alle interesserte

Deltakere:

Katrine Kirsebom – scenekunstkonsulent DKS Akershus

Liv Marie Leirvåg – spesialpedagog og danseterapeut

Tonje Fjogstad – stipendiat ved Norges Idrettshøgskole

Gunn Engelsrud
– moderator
professor i helsefagvitenskap og leder for Seksjon for kroppsøving og pedagogikk v/ Norges Idrettshøgskole.

Prosjektleder: Corinne Lyche Campos, p.t.fagkonsulent i Dans i Skolen

Takk til Dansens Hus

Danseriske Samtaler er en serie uformelle møter for samtale om dansekunst som arrangeres av Danseinformasjonen

WordPress Themes