Luvigsenutvalget

Ludvigsenutvalget

Fremtidens skole

I juni 2013 ble Ludvigsenutvalget nedsatt for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.

Dans i Skolen var til stede under lanseringen av Ludvigsen sin rapport «Fremtidens Skole».
Dette er et arbeid vi har fulgt spent med på. De praktisk-estetiske fagene får i rapporten en viktig rolle i fremtidens skole:

Ludvigsenutvalget har gruppert fire fagområder, hvorav én av de er de praktiske og estetiske fag. Utvalget mente i sin delutredning at fornyelsen av disse fagene måtte være å enes om hvordan de samlet skal ta ansvar for de fire kompetanseområdene.

«Målet med fagutviklingen må være styrkede praktiske og estetiske fag i grunnopplæringen som er relevante i et perspektiv på 20 – 30 år. …Et oppdrag om å redusere og forenkle, fokusere og tydeliggjøre vil stille krav til fagmiljøene om å prioritere. » (NOU 2015:8 s.53)

Utvalget anbefaler blant annet økt fokus på kreativitet, innovasjon, evne til å skape og konstaterer hvor viktig det er for elevens sosiale kompetanse å møte det mangfoldige kunst og kulturlivet en stadig mer globalisert verden representerer.

Som et underlag som gruppen Erstad m.fl.har levert til hovedutredningen er EU/KeyCoNet sitt sentrale rammeverk som tar for seg viktigheten av å uttrykke seg kreativt gjennom kulturelle uttrykk, forstå kulturarv og kulturarbeid, og både kunne verdsette kunst og uttrykke seg kunstnerisk:

«Skills relate to both appreciation and expression: the appreciation and enjoyment of works of art and performances as well as self-expression through a variety of media using one’s innate capacities.»

Se hovedutredningen her: NOU 2015 : 8

Under pressekonferansen berømmet Statsråd Torbjørn Røe Isaksen utvalget for å ha hatt en åpent prosess underveis i arbeidet, bl.a. gjennom en åpen blogg med mulighet for å komme med innspill underveis.

WordPress Themes