DiS deltar på konferansen Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder!

Paraplyene SEF og FKS skal samlokaliseres i Seilduken i Oslo våren 2017. DiS er en av seks organisasjoner som inngår i dette samarbeidet. Det er Kunnskapsdepartementet som ønsker at organisasjonene som jobber for kunstfagene i skolen bant annet skal få en tydeligere rolle inn mot nye Kulturtanken og deres DKS-ansvar. Den nye samlokaliseringen skal presenteres på konferansen Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder! som arrangeres av Musikk i Skolen og Norsk Kulturskoleråd Øst i Kristiansand 28.-29.september.

WordPress Themes