Ny forskningsrapport om dansens særlige egenskaper!

Gjennom tre prosjekter i og utenfor skolen har Dansehallerne engasjert mennesker i alle aldre til å skape med dans. Syddansk universitet har evaluert prosjektene og gjort spennende funn som bekrefter dansefagets potensial.

Les mer her:

http://www.tafatomdansen.dk/nyheder/dans-har-helt-saerlige-sociale-paedagogiske-egenskaber-siger-ny-forskning/

WordPress Themes