Medlem

MEDLEMSFORDELER:

For bare kr 400 per år får medlemmer scenekort, Nordic Journal of Dance, rabatter på kurs m.m.

*som medlem får du det nye tidsskriftet Nordic Journal of Dance – practice, education and research

*du får rabatt på KURS og KONFERANSER i DiS´ regi

*SCENEKORT er inkludert i prisen dersom du er personlig medlem og kan vise til 30 studiepoeng i dans.

*Og du er med på å støtte det FAG- OG KULTURPOLITISKE arbeidet som DiS utfører ved å delta som offentlig høringsinstans, påvirke utviklingen av fagplaner og påvirke det politiske landskapet for økt støtte til kultur og spesielt dans i utdanningssystemet.

——————————————-

MEDLEMSKATEGORIER:
Enkeltpersoner kr. 400,-.
Studenter og pensjonister kr. 350,-.
Skoler, organisasjoner, institusjoner kr. 700,-.

Til orientering:

Medlemskapet fortsetter automatisk inntil man skriftlig melder seg ut.

For innmelding, send mail til: medlemsservice@dansiskolen.no
vanlig brev til: Dans i Skolen, Postboks 4727 Sofienberg, 0506 Oslo.
Tlf: 92 22 48 03 ( legg igjen beksjed på svarer når kontoret er ubetjent)

I forbindelse med at vi vil ha litt mere informasjon om medlemmene våre har vi en frivillig survey:

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

WordPress Themes