Fagressurser

Det finnes en rekke fagressurser om kunstformen dans, pedagogisk praksis og metoder.
På denne siden vil vi legge ut fagressurser knyttet til arrangementer vi har hatt, samt andre aktuelle saker med faglig relevans.

 

Gratis lærerveiledning: Grunnleggende prinsipper for å skape med dans og bevegelse

Underviser du i Kroppsøving, musikk eller Sal & scene i grunnopplæringen? I alle disse fagene skal det skapes med dans/bevegelse. Vi kan tilby gratis veiledning for de som ønsker det. Ta kontakt for mere informasjon og eventuell avtale.

 

Dans, pedagogikk og mennesket

Denne masteroppgaven i pedagogikk er et kvalitativ studie av de estetiske virkningene av dans som kunstform.

https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/283656/1/PED3012%20masteroppgave%20Haaland%20jan15.pdf

 

Kunstner i skolen – deltaker eller gjest

Artikkel fra Bedre skole nr. 3 2016

https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_3_2016/7724-BedreSkole-0316-Ulrichsen.pdf

 

Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett
Doktorgradsstipendiat Heidi Haraldsen holdt en presentasjon for oss under Dansens Dager 2016.
Arrangementet fant sted på Formidlingssenteret på Den Norske Opera & Ballett.
Powerpoint-presentasjonen kan du se her:
Heidi Haraldsen presentasjon dansens dag 2016

WordPress Themes