Om oss

Dans i Skolen (DiS) er en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans i skolen, organisert i Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS). DiS ble opprettet i 1983 og drives blant annet med midler fra Kunnskapsdepartementet.

 

Organisasjonens formål:

Styrke og synliggjøre faget dans i hele utdanningsløpet og være et møtested for alle som jobber for dans i skolen.

 

Styret & fagkonsulent

Styreleder: Annette Brandanger

Styremedlemmer: Corinne Lyche Campos, Thomas Prestø, Chriz Nypan, Camilla Vogt Chylie og Marte Amundsen.

Varamedlemmer: Mathilde Øverland, Victoria Hysby, Katrine Kirsebom.

 

Daglig leder og fagkonsulent (kontortid onsdag-torsdag/fredag 8-15):

Anette Sture Iversen, dis@dansiskolen.no, tlf.48182439.

 

Medlemsservice (kontortid mandag-tirsdag):

Rita Ivarrud, medlemsservice@dansiskolen.no, tlf.92 22 48 03.

 

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2017-19

DiS vil i perioden konsentrere virksomheten rundt fire hovedområder:

 1. Fagpolitisk arbeid
 • Delta i høringsarbeid
 • Delta i råd og utvalg
 • Definere hva dans er i læreplanen
 • Styrke dans i lærerutdanningene
 • Jobbe strategisk mot skoleledere for å få økte ressurser til dans
 1. Informasjonsarbeid og formidling
 • Arrangere og delta i konferanser og andre faglige fora
 • Videreutvikle Nordic Journal of Dance
 1. Læringsressurser og -verktøy
 • Utvikle digital læringsressurs, inkludert katalog for pedagoger
 • Utvikle pilot for årlig pensumpakke til skolene
 • Arrangere kurs
 1. Nettverk og samarbeid
 • Være en samarbeidspartner for Kulturtanken
 • Styrke samarbeidet med NOFOD, DENN, regionale kompetansesentre, nasjonale ressurssentre, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • Initiere samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

 

WordPress Themes