Kroppsøvingskonferansen 2017

Påmelding åpner snart og frist for å sende inn abstrakt til programmet er 1.februar 2017.

Les mer her:

http://www.nih.no/studere-pa-nih/oversikt-vare-kurs/kroppsovingskonferansen-20172/

 

DiS deltar på konferansen Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder!

Paraplyene SEF og FKS skal samlokaliseres i Seilduken i Oslo våren 2017. DiS er en av seks organisasjoner som inngår i dette samarbeidet. Det er Kunnskapsdepartementet som ønsker at organisasjonene som jobber for kunstfagene i skolen bant annet skal få en tydeligere rolle inn mot nye Kulturtanken og deres DKS-ansvar. Den nye samlokaliseringen skal presenteres på konferansen Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder! som arrangeres av Musikk i Skolen og Norsk Kulturskoleråd Øst i Kristiansand 28.-29.september.

Bli medlem nå og betal halv kontingent for 2016!

Som medlem i Dans i Skolen støtter du det faglige og fagpolitiske arbeidet som gjøres for å styrke dans som fag i alle skoleslag, inkludert DKS.

Les mer om medlemsfordeler her

For innmelding send e-post til dis@dansiskolen.no

Kampanje

 

 

 

 

 

 

Dans i Skolen i samarbeid med Najonalballetten UNG inviterer til åpent foredrag under Dansens Dager!

Åpent foredrag med doktorgradsstipendiat Heidi Haraldsen om hennes prosjekt «Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett», etterfulgt av samtale mellom Heidi og dekan ved Balletthøgskolen Suzanne Bjørneboe.

Sted: Formidlingssenteret, DNO & B

Tid: 29.april 2016 kl.1430-16

I forkant inviteres det til åpen prøve med Nasjonalballetten UNG kl.13-14.

Gratis adgang!

Vel møtt!

Landsmøtet 2016

Velkommen til landsmøtet 2016:
4.mai kl.1630-19 i Schous Kulturkvartal bygg J, 6.etg.
For å få tilsendt sakspapirer send påmelding til dis@dansiskolen.no
Vel møtt!

Dansens Dager 2016

Vi er i gang med å planlegge arrangement under årets Dansens Dager. Mer informasjon kommer.
Vi vil samtidig oppfordre store og små til å ta i bruk Dansens Dager dansen på egen skole o.l.
Se mer info her:
http://danseinfo.no/dansens-dager/dd-dansen/2662-dansens-dager-dansen-2016

Luvigsenutvalget

Ludvigsenutvalget

Fremtidens skole

I juni 2013 ble Ludvigsenutvalget nedsatt for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.

Dans i Skolen var til stede under lanseringen av Ludvigsen sin rapport «Fremtidens Skole».
Dette er et arbeid vi har fulgt spent med på. De praktisk-estetiske fagene får i rapporten en viktig rolle i fremtidens skole:

Ludvigsenutvalget har gruppert fire fagområder, hvorav én av de er de praktiske og estetiske fag. Utvalget mente i sin delutredning at fornyelsen av disse fagene måtte være å enes om hvordan de samlet skal ta ansvar for de fire kompetanseområdene.

«Målet med fagutviklingen må være styrkede praktiske og estetiske fag i grunnopplæringen som er relevante i et perspektiv på 20 – 30 år. …Et oppdrag om å redusere og forenkle, fokusere og tydeliggjøre vil stille krav til fagmiljøene om å prioritere. » (NOU 2015:8 s.53)

Utvalget anbefaler blant annet økt fokus på kreativitet, innovasjon, evne til å skape og konstaterer hvor viktig det er for elevens sosiale kompetanse å møte det mangfoldige kunst og kulturlivet en stadig mer globalisert verden representerer.

Som et underlag som gruppen Erstad m.fl.har levert til hovedutredningen er EU/KeyCoNet sitt sentrale rammeverk som tar for seg viktigheten av å uttrykke seg kreativt gjennom kulturelle uttrykk, forstå kulturarv og kulturarbeid, og både kunne verdsette kunst og uttrykke seg kunstnerisk:

«Skills relate to both appreciation and expression: the appreciation and enjoyment of works of art and performances as well as self-expression through a variety of media using one’s innate capacities.»

Se hovedutredningen her: NOU 2015 : 8

Under pressekonferansen berømmet Statsråd Torbjørn Røe Isaksen utvalget for å ha hatt en åpent prosess underveis i arbeidet, bl.a. gjennom en åpen blogg med mulighet for å komme med innspill underveis.

Medlemssurvey 2015

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Dans i fremtidens skole?

Dans i Skolen og Danseinformasjonen inviterer til Danserisk Samtale


”Dans i Fremtidens Skole ?”

Sted: Dansens Hus, torsdag 12.mars 2015 kl 17-18:30

Vi har invitert forskere og formidlere av dansefaget til en diskusjon om dagens status og situasjon for dans i grunnskolen. Hvordan bør det undervises i dans i grunnskolen?

I disse dager forbereder Ludvigsenutvalget sine anbefalinger om fremtidens skole. Sentrale fagovergripende kompetanser er blant annet; selvregulert læring, elevers emosjonelle utvikling, dybdelæring og kreativitet i å utforske og skape, som er svært relevante tema i fagfeltet dans.

Vi inviterer til en dansefaglig samtale om dans i grunnskolen som berører undervisning i dans, elevers erfaringer med å danse, såvel som aktuelle utdannings- og kulturpolitiske temaer.

Gratis adgang, åpent for alle interesserte

Deltakere:

Katrine Kirsebom – scenekunstkonsulent DKS Akershus

Liv Marie Leirvåg – spesialpedagog og danseterapeut

Tonje Fjogstad – stipendiat ved Norges Idrettshøgskole

Gunn Engelsrud
– moderator
professor i helsefagvitenskap og leder for Seksjon for kroppsøving og pedagogikk v/ Norges Idrettshøgskole.

Prosjektleder: Corinne Lyche Campos, p.t.fagkonsulent i Dans i Skolen

Takk til Dansens Hus

Danseriske Samtaler er en serie uformelle møter for samtale om dansekunst som arrangeres av Danseinformasjonen

Dansens Dager dansen

Lær Dansens Dager-dansen!

Følg lenken her:

Danseinformasjonen har for femte gang produsert en egen Dansens Dager-dans.
Det er årets ambassadør, Jens Jeffry Trinidad, som har koreografert dansen og Nikolai Nypan har komponert musikken. I videoen danser crewet Cre8, som nylig var aktuelle i ”Mitt Dansecrew” på TV2 og Christine og Nikolai Nypan er Trinidads assistenter. Dansen er filmet som en instruksjonsvideo og deles gratis på nettet til glede for mange tusen barn og unge.

Dansen er i sjangeren house og formålet er at den, med litt øvelse, skal kunne danses av alle. Onsdag 29. april klokka 1200, på UNESCOs internasjonale Dansens Dag, oppfordres hele Norge til å bli med på Dansens Dager-dansen. I videoen viser Trinidad sitt smittende engasjement for dansen og sin kompetanse som pedagog, danser og koreograf. Både Danseinformasjonen og Jens håper dansen faller i smak og at flest mulig tar utfordringen.

Onsdag 29. april klokka 1200, på UNESCOs internasjonale Dansens Dag, oppfordres hele Norge til å bli med på Dansens Dager-dansen!
Skoler kan arrangere dans i kroppsøvingstimen, flash-mob i skolegården, og registrere sitt arrangement i en felles nasjonal dansekalender:

WordPress Themes