Stilling ledig – Dans i skolen

Stilling ledig:

Vi trenger en vikar for daglig leder/fagkonsulent fra ca. 1.2.-1.7.2019.

Arbeidsoppgaver: sekretærfunksjon for styret inkl. økonomi/budsjett, redaksjonsarbeid Nordic Journal of Dance, initiere/arrangere/delta i kurs og seminar/konferanser, fagpolitisk arbeid, faglig utviklingsarbeid og nettverksbygging lokalt på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen, nasjonalt og nordisk.

Kvalifikasjoner: strukturert og ryddig, utdanning i dansefag på minimum BA-nivå, pedagogisk kompetanse, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk, samarbeidskompetanse og gjennomføringsevne.

Stillingsstørrelse: 50 %

Søknad og CV sendes: dis@dansiskolen innen 15.januar 2019.